Kaarten

Het kaartmateriaal heeft sinds de introductie van de nieuwe website een aantal veranderingen ondergaan. Het bleek dat deze veranderingen niet altijd goed doorgevoerd werden op de website. Alle onderstaande kaarten zijn daarom opnieuw opgebouwd en geactualiseerd.

Het is daarnaast mogelijk om alle gepubliceerde kaarten via Provinciaal kaartmateriaal te bekijken. Eventuele extra handelingen (zoals het aanzetten van extra lagen en meten binnen de kaart) kunnen in deze kaartomgeving worden uitgevoerd. Deze optie vindt u ook bij de onderstaande kaarten via 'open grote kaart'.

Mochten er onoverkomelijke problemen ontstaan neem dan contact met ons op via provincie@fryslan.frl.