Subsidies

Op deze pagina vindt u alle subsidies en regelingen die u bij de provincie aan kunt vragen. Onderaan de pagina zijn ze verdeeld onder thema’s terug te vinden. 

Ontvangt u al een subsidie van de provincie en wilt u een wijziging doorgeven? Dat kan met dit formulier

Als u voor uw aanvraag een machtingsformulier nodig heeft – bijvoorbeeld omdat u met verschillende partijen samen een subsidie aanvraagt - dan kunt u dit machtigingsformulier gebruiken.

Subsidieverordening

De basis voor alle subsidies van de provincie is de Algemene Subsidieverordening. Per 1 juli 2024 is er een nieuwe versie ingegaan. Dat brengt een aantal veranderingen met zich mee. Die veranderingen gelden alleen voor nieuwe subsidieregelingen of aanvragen voor boekjaarsubsidies die na 1 juli 2024 worden gedaan. Voor aanvragen en beschikkingen die voor 1 juli 2024 zijn gedaan gelden nog de regels van de oude ASV. Lees meer over de nieuwe subsidieverordening en de veranderingen op de pagina Achtergrondinformatie Subsidies.

Achtergrondinformatie Subsidies

Digitaal

Vanaf januari 2024 kunt u bij ons steeds meer aanvraagformulieren digitaal indienen. Hiervoor heeft u als particulier DigiD nodig en als u een organisatie hebt eHerkenning. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze eenvoudig aanvragen via DigiD.nl. Voor uw bedrijf, of voor u als ondernemer of beroepsbeoefenaar kunt u eHerkenning aanvragen via eHerkenning.nl. Voor het aanvragen van subsidie heeft u een eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. 

Na u een aanvraag voor DigiD of eHerkenning heeft gedaan, werkt het nog niet direct. Bij het verwerken van uw aanvraag zijn soms aanvullende controles nodig, zoals elektronische identificatie. En dat kost tijd. Vraag de DigiD en eHerkenning zo snel mogelijk aan en wacht niet tot het moment dat u uw aanvraag wilt indienen.

Hier vindt u meer achtergrondinformatie over eHerkenning.

Circulair

Als provincie werken we zoveel mogelijk circulair. Dat betekent dat we bestaande materialen zoveel mogelijk hergebruiken en wat minder vaak kiezen voor nieuw materiaal. Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Bekijk dan of u bepaalde delen van uw project ook circulair in kunt vullen. Bijvoorbeeld door oude materialen een nieuw leven te geven of samen te werken met circulaire bedrijven. Meer informatie over circulaire economie vindt u hier.                                                                                            

Bekijk hier alle gesloten subsidieregelingen