Home

Lok op 1

Wolkom op de website van provincie Fryslân! Samen met de mienskip werken we aan een mooi en sterk Fryslân.

Vastgoed

De provincie Fryslân is als overheid verplicht om bij vastgoedtransacties transparant te handelen.

Zodoende zal de provincie voortaan haar voorgenomen vastgoedtransacties - zoals verkoop, verhuur of verpachting – vermelden op de website.

Daarnaast gaat de provincie in haar wekelijkse publicaties de voorgenomen transacties vermelden.

Op deze manier geeft de provincie invulling aan de uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam-arrest), waarin de regelgeving nader is toegelicht.

Vastgoed