Staat van Fryslân

De Staat van Fryslân geeft via feitelijke beschrijvingen en illustraties inzicht in de maatschappelijke context waarbinnen we als provincie opereren.

De Staat van Fryslân is praktische achtergrondinformatie voor het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces. 

Staat van Fryslân