De Staat van Fryslân geeft via feitelijke beschrijvingen en illustraties inzicht in de maatschappelijke context waarbinnen we als provincie opereren.

De Staat van Fryslân is praktische achtergrondinformatie voor het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces. 

Staat van Fryslân