Document

Onze inzet is door Provinciale Staten vastgesteld in de beleidsnota Economie 2021-2025. Heeft u problemen met het lezen, begrijpen of gebruiken van dit document? Neem dan contact met ons op via provincie@fryslan.frl of 058 – 292 59 25. Wij helpen u graag.