Zoekt u meer informatie of cijfers over de Friese economie en onze relaties met Europa? Bekijk dan op Staat van Fryslân voor onze interactieve dashboards en factsheets (via Publicaties). Bekijk bijvoorbeeld het dashboard Arbeidsmarkt, het dashboard Brede Welvaart en de factsheet Brede Welvaart over de Friese arbeidsmarkt en de brede welvaart in Fryslân.

Document

Onze inzet is door Provinciale Staten vastgesteld in de beleidsnota Economie 2021-2025. Heeft u problemen met het lezen, begrijpen of gebruiken van dit document? Neem dan contact met ons op via provincie@fryslan.frl of 058 – 292 59 25. Wij helpen u graag.