Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. In het merendeel van de gevallen doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een grotere groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. In de regel gebruiken we hiervoor het provinciaal blad. Soms schrijft de wet voor dat de betreffende publicatie in de Staatscourant moet of op een aangewezen internetadres.

Het provinciaal blad en de Staatscourant worden (m.i.v. 2 december 2013) elektronisch uitgegeven.

Bekijk een publicatie

Archief Provinciaal Blad

U kunt besluiten van de provincie Fryslân, zoals gepubliceerd in het Provinciaal Blad, vanaf 2007 t/m eind november 2013 downloaden.

2013201220112010200920082007

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2007? Stuur dan een mail naar provincie@fryslan.frl.