Fryslân is een provincie met een rijke natuur, waaronder beschermde Natura 2000-gebieden. 11 van deze natuurgebieden hebben last van teveel stikstof. Om de natuur in deze gebieden te beschermen moet de uitstoot van stikstof omlaag. Dit zorgt ook voor beperkingen op de vergunningverlening. Om de problemen met stikstof en vergunningverlening aan te pakken is er een nieuwe Stikstofwet (Wsn) aangenomen.

Deze wet stelt vast dat:

  • 50% van de Natura 2000-gebieden in 2030 in orde moeten zijn (wat overeenkomt met een vermindering van 26% op de totale stikstofuitstoot in Nederland).
  • 74% van de stikstofgevoelige natuur in Nederland weer gezond moet zijn in 2035.

Het terugbrengen van de stikstofuitstoot en het robuuster maken van de natuur zorgt voor een ingrijpend en complex nationaal en regionaal vraagstuk waarmee veel belangen gemoeid zijn. Provincie Fryslân werkt daarom samen met sectoren die stikstof uitstoten en medeoverheden aan een uitvoeringsprogramma stikstof met een op Fryslân toegespitste aanpak. Dit programma moet er de komende jaren voor gaan zorgen dat er weer balans komt in de economische/maatschappelijke ontwikkelingen én het beschermen van onze stikstofgevoelige natuur.

Op de hoogte blijven?

Wiltt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het onderwerp Stikstof en updates krijgen over het FPLG? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief via deze knop.

Aanmelden nieuwsbrief FPLG

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar stikstof@fryslan.frl of bellen met ons klantencontactcentrum, elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur, op telefoonnummer 058 -292 59 25.