Vanuit het Rijk wordt er gewerkt aan regelingen om de afname van stikstofuitstoot te stimuleren. Op deze pagina leest u daar meer over. Heeft u na het lezen van deze informatie vragen of wilt u weten of er regelingen voor uw bedrijf beschikbaar komen? Neem dan contact met ons op via stikstof@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25. Wij helpen u graag.

Wat houden de regelingen in?

Het kabinet wil middelen beschikbaar stellen om (agrarische) bedrijven aan te kopen, die voor stikstofneerslag zorgen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Deze regelingen moeten het voor (agrarische) bedrijven aantrekkelijker maken om hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid te beëindigen.

Het Rijk verwacht dit in de winter van 2022/2023 voor provincies open te kunnen stellen. Provincie Fryslân kan dan budget aanvragen bij het Rijk om (agrarische) bedrijven, met een stikstofbelasting op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op basis van vrijwilligheid aan te kopen.

De conceptregelingen zijn in te zien via de website van Aanpak Stikstof(eksterne link).

Op dit moment zijn er nog geen regelingen van kracht. Mocht u al plannen hebben om uw bedrijf te beëindigen, dan kunt u dat wel bij ons aangeven. Op die manier kunnen wij ter zijner tijd vrijblijvend contact met u opnemen.

Contact

Heeft u vragen over stikstofregelingen of ziet u andere mogelijkheden die u graag wilt bespreken? Bijvoorbeeld verplaatsing of het stoppen van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via stikstof@fryslan.frl of via 058-2925925. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.