Stikstofregelingen

Vanuit het Rijk en in Fryslân wordt er gewerkt aan minder uitstoot van stikstof. Hiervoor zijn ook regelingen en subsidies beschikbaar. Op deze pagina leest u daar meer over.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? Neem dan contact met ons op via stikstof@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25. Wij helpen u graag.

Landelijke regelingen voor aankoop

Het kabinet heeft op 12 juni 2023 haar aanpak piekbelasting gepresenteerd. Onderdeel van die aanpak is een tweetal regelingen (LBV+ en LBV) voor veehouderijen. Deelname aan deze regelingen is vrijwillig.

Wilt u meer weten over deze regelingen en of uw bedrijf wellicht in aanmerking komt voor één van deze regelingen? Kijk dan op www.aanpakpiekbelasting.nl. Heeft u vragen over deze regeling? Dan kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

- Contact (rvo.nl)

Geen provinciale regeling voor aankoop

De provincie Fryslân heeft geen aanvullende regelingen voor de aankoop van uw bedrijf. Mocht u niet in aanmerking komen voor de huidige landelijke regelingen, maar wel al plannen hebben om uw bedrijf te beëindigen, dan kunt u dat bij ons aangeven. Wij nemen dan contact met u op.

Investeringsregeling Reductie Stikstof

Voor agrarische ondernemers in Groningen, Drenthe en Fryslân is sinds 7 juni 2023 een subsidieregeling beschikbaar. Deze subsidie heeft tot doel investeringen te stimuleren die bijdragen aan de vermindering van stikstofemissie binnen een agrarische onderneming. Het geven van advies door een extern deskundige over die maatregelen maakt daar ook onderdeel van uit. Meer informatie over de regeling en het aanvragen daarvan vindt u op de website van SNN.

Nieuwe aanvragen voor subsidie stikstof reducerende maatregelen begin 2024

In 2023 zijn twee aanvraagrondes geweest voor een subsidie voor stikstof-reducerende maatregelen. Al zo’n 20% van de boeren in Groningen, Fryslân en Drenthe hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Op dit moment werken we aan een volgende ronde. Omdat we zoveel mogelijk stikstofreductie willen bereiken met de subsidieregeling, evalueren we de aanvragen tot nu toe. Op basis daarvan passen we de regeling eventueel aan om maatregelen die meer stikstofreductie opleveren meer te stimuleren. We verwachten dat de nieuwe aanvraagronde begin 2024 open zal gaan. Houd daarvoor de website van SNN in de gaten.

Contact met de provincie Fryslân

De provincie werkt aan de opgave stikstof via het Fries Programma Landelijk Gebied. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/fplg.

Heeft u vragen over stikstofregelingen of ziet u andere mogelijkheden die u graag wilt bespreken? Bijvoorbeeld verplaatsing of het stoppen van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op via stikstof@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek.