Inkoop- en aanbestedingsregels

Hier vindt u onze regels voor het inkopen en aanbesteden (inkoopvoorwaarden) van goederen en diensten.

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 30 juni 2020 nieuwe algemene inkoopvoorwaarden van de provincie vastgesteld. Deze heten Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Fryslân 2020. De provincie zal in uitvragen die na 1 juli 2020 zijn gedaan verwijzen naar deze nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Fryslân 2020 en deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op naar aanleiding daarvan gesloten overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten aan de Provincie.

Bij uitvragen die vóór 1 juli zijn gedaan is verwezen naar de algemene voorwaarden die de provincie gebruikte vóór 1 juli 2020. Dat geldt ook voor overeenkomsten tot leveringen en/of diensten aan de provincie die die vóór 1 juli 2020 zijn gesloten. Die voorwaarden blijven van toepassing bij die lopende uitvragen respectievelijk op die gesloten overeenkomsten. De hier bedoelde voorwaarden zijn de Algemene inkoopvoorwaarden provincie Fryslân die zijn vastgesteld op 27 juni 2001 en/of de Algemene voorwaarden provincie Fryslân bij overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van diensten die zijn vastgesteld op 29 januari 2008.