De provincie Fryslân zet zich in voor een diverse en gendergelijke organisatie. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we als organisatie een aantal doelstellingen. De doelstellingen hebben we vastgelegd in een plan voor gendergelijkheid. Dit plan is openbaar en kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Maatregelen Europese Commissie

De Europese Commissie hecht veel waarde aan gendergelijkheid en heeft maatregelen genomen om dit te bevorderen. Een van de maatregelen is de eis dat organisaties die Horizon Europe financiering aanvragen, een openbaar gendergelijkheidsplan hebben.

Artikel één als uitgangspunt

Net als de Europese Commissie hecht de provincie Fryslân veel waarde aan gendergelijkheid. De provincie werkt er actief aan om dit te bevorderen. Deze inzet en toewijding is geworteld in artikel één van de Nederlandse grondwet, die ook wordt weergegeven bij de ingang van het provinciehuis van Fryslân.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Aanpak

Het gendergelijkheidsplan van de provincie Fryslân is openbaar en kunt u downloaden. Het plan heeft zes afspraken. Deze afspraken hebben we als organisatie met elkaar gemaakt om ervoor te zorgen dat de provincie Fryslân een genderevenwichtige organisatie is en blijft.

Documenten

Het plan voor gendergelijkheid van de provincie Fryslân is beschikbaar in het Fries, Nederlands en het Engels. U kunt de documenten downloaden.