• U bezoekt nu de website van de provincie Fryslân (Friesland). Hierop kunt u informatie vinden van en over het bestuur van de provincie.
 • Wij proberen de website zo goed mogelijk bij te houden. Toch is het mogelijk dat informatie niet meer juist of verouderd is. Als u dat ziet, kunt u een e-mail sturen naar provincie@fryslan.frl  U kunt hier ook terecht voor andere vragen over de website. Binnen drie dagen krijgt u een antwoord. Bellen kan ook naar (058)-292 59 25.
 • Op deze website maken wij links naar websites van andere overheden zoals ministeries, andere provincies, gemeenten en waterschappen, maar niet naar bedrijven.  
 • De teksten, foto's en films op deze website zijn eigendom van de provincie, behalve de foto's van de leden van Provinciale Staten. Die zijn eigendom van het Hoge Noorden - Jacob van Essen.
 • Vormgeving: SIMgroep, www.simgroep.nl
 • Technische realisatie: SIMgroep, www.simgroep.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Onze toegankelijkheidsverklaring vindt u op deze pagina.

Privacy

U bezoekt deze website zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een bestandje met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. Dit wordt ook wel een ‘cookie’ genoemd. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Door de cookies zorgen wij ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt de website bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt onze website anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult in bijvoorbeeld een digitaal formulier. Deze informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw vraag te kunnen geven.

Privacyverklaring

Bekijk de algemene privacyverklaring van provincie Fryslân. Er is ook een Engelse versie bechikbaar.

Functionaris gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) is belast met het toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. De FG van de provincie Fryslân is bereikbaar via het Klant Contact Centrum van de provincie: telefoonnummer 058 - 292 59 25 of per e-mail: functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl.

Mocht u liever rechtstreeks uw vraag aan de FG stellen in plaats van via het KCC, dan kunt u dit bij hen aangegeven. De medewerkers zijn op de hoogte van de dan te volgen procedure.

Responsible Disclosure provincie Fryslân

De provincie Fryslân vindt de veiligheid van de provinciale informatiesystemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg kan het voorkomen dat er toch zwakke plekken in de provinciale informatiesystemen zitten. Als u een zwakke plek in één van onze informatiesystemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u. Samen met u kunnen we dan passende maatregelen treffen en zo de zwakke plek oplossen.

Wij vragen u om:

 • uw bevindingen te mailen naar abuse@fryslan.frl of te bellen met 058-292 59 25;
 • de bevindingen indien mogelijk met onze PGP-sleutel te versleutelen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt;
 • voldoende informatie te geven zodat we het probleem kunnen reproduceren. Vermeld in ieder geval het IP-adres of de URL van het getroffen informatiesysteem en een omschrijving van de zwakke plek. Meer informatie is altijd welkom. Het gebruik van screenshots wordt zeer aangeraden;
 • minimaal een email adres of telefoonnummer achter te laten, zodat we met u contact op kunnen nemen;
 • informatie over de zwakke plek niet met anderen te delen totdat het is opgelost;
 • verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om de zwakke plek aan te tonen.

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • het gebruiken van hackingtools en malware;
 • het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een informatiesysteem (een alternatief hiervoor is het maken screenshots om de zwakheid aan te tonen);
 • het aanbrengen van veranderingen in het informatiesysteem waardoor de werking van het informatiesysteem verandert;
 • het herhaaldelijk toegang tot het informatiesystemen proberen te verkrijgen door gebruik te maken van “bruteforce” methoden;
 • het gebruik maken denial-of-service methoden of social engineering.

Wat u mag verwachten:

 • indien u bij de melding van een door u geconstateerde zwakke plek in een informatiesysteem van de provincie Fryslân aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen we geen juridische consequenties verbinden aan deze melding;
 • wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is;
 • in onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde zwakke plek;
 • wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging;
 • wij reageren binnen 3 werkdagen op een melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • wij lossen het door u geconstateerde zwakke plek in een informatiesysteem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 90 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over zwakke plek, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.

Wilt u het informatiebeveiligingsbeleid van de provincie weten, dan kunt u dit via abuse@fryslan.frl opvragen.

Digi-D en eHerkenning

Als u via een digitaal formulier van de website een aanvraag doet, dient u zich bij een aantal formulieren te identificeren met behulp van uw DigiD of eHerkenning. Na de identificatie worden deze gegevens gebruikt voor de door u ingediende aanvraag of wijziging, zodat wij zeker weten dat wij de juiste persoon helpen.

Dit geldt nu nog voor een aantal formulieren. In de toekomst geldt dit voor formulieren die ingevuld worden om een melding te doen of om een vergunning of subsidie aan te vragen. Voor korte formulieren, zoals een aanmeldformulier voor een event maken wij geen gebruik van DigiD of eHerkenning.

Siteimprove

Deze website maakt gebruik van de programma’s Piwik Analytics en Siteimprove. Dit zijn webanalyse-programma’s die wij gebruiken om de website te helpen analyseren. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Wij kunnen geen persoonlijke informatie over de websitebezoekers inzien. Met persoonlijke informatie bedoelen we bijvoorbeeld de leeftijd, woonplaats en het geslacht van de bezoeker.

Cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Fries op deze website

Het gebruik van het Fries op deze website heeft ook de aandacht van Gedeputeerde Staten. 

Documenten

Diverse documenten op deze site bieden wij aan in PDF-vorm (Portable Document Format). Om PDF-bestanden te kunnen lezen en afdrukken hebt u een PDF-lezer nodig.