Kunt u een besluitenlijst niet vinden? Mail of bel naar provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Besluitenlijsten 2011 t/m 2016      Besluitenlijsten 2017     Besluitenlijsten 2018     Besluitenlijsten 2019     

Besluitenlijsten 2020      Besluitenlijsten t/m mei 2021