De provincie Fryslân gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Voor contact met onze functionaris gegevensbescherming kunt u mailen naar: functionarisgegevensbescherming@fryslan.frl  

U heeft ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens bepaalde rechten. Klik hier(externe link) voor uitleg van uw rechten.

Als u een recht op basis van de AVG wilt uitoefenen, dan kan dat met onderstaand formulier. U logt in met behulp van DIGID.

AVG-verzoek