Thús

Lok op 1

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Wolkom werom

Hoe betankest Fryske Olympyske en Paralympyske sporters foar harren meidwaan, ynset en trochsettingsfermogen yn Tokyo? Fryske wurdkeunstner Ilse Vos joech wurden oan ús gefoel fan respekt. Hja skreau it gedicht ‘Wolkom werom’.

Besjoch de film