Thús

Oparbeidzje foar Fryslân

Wolkom op de webside fan de provinsje Fryslân. Yn de mande mei de mienskip wurkje wy oan in moai en sterk Fryslân.

Help mei de list jong erfgoed!

De provinsje Fryslân freget jo om by te dragen oan in list Jong Erfgoed. It giet om markante bou- en keunstwurken of wiken yn Fryslân, dy't makke binne tusken 2005 -2000. Hokker dêrfan wolle jo bewarje foar folgjende generaasjes? De list is te finen op online platfoarm Stim fan Fryslân(eksterne keppeling).

Lês fierder

Op de voorgrond staat een gebouw met een grote poort en op de achtergrond een gebouw waar je dwars doorheen kan kijken