Op dizze pagina fine jo alle subsydzjes en regelingen dy fanút de provinsje verstrekt wurde, yndield op ynteresse.  

Binne jo fan doel in subsydzje-oanfraach yn te tsjinjen? Besjoch dan oft guon ûnderdielen yn it projektplan sirkulêr ynfolle wurde kinne.. Mear ynformaasje dêroer lêze jo op op dizze side.

Krije jo subsydzje en wolle jo in wiziging trochjaan dan kinne jo dit formulier ynfolje

Eftergrûnynformaasje oer subsydzjes

Op deze pagina vindt u alle subsidies en regelingen die vanuit de provincie worden verstrekt, ingedeeld op interesse. Er gelden op dit moment maatregelen voor onze subsidies vanwege het coronavirus. De uitbraak van het COVID-19 kan voor u betekenen dat er vertragingen of wijzigingen optreden in de projecten die wij subsidiëren. Bekijk hier een overzicht van alle regelingen uit het herstelpakket Lok op 1: no en moarn.

Gaat u een subsidieaanvraag dienen? Bekijk of er in het projectplan bepaalde onderdelen circulair ingevuld kunnen worden. Dit kan al met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld met hergebruik van materialen, het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of slimme technieken om energieverbruik te verminderen. Meer informatie hierover leest u op deze pagina.

Achtergrondinformatie over subsidies