Subzydzjes foar sirkulaire ekonomy, Fryske ûndernimmers en -bedriuwen