PAS-meldingen

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. Door de uitspraak zijn de eerdere meldingen niet meer rechtsgeldig. Wanneer u een PAS-melding heeft gedaan, kon u tot 1 december 2022 uw gegevens aanleveren via het RVO.

Legalisatieprogramma

Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma vastgesteld. Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken. Binnen drie jaar na vaststelling van het programma moeten de maatregelen getroffen zijn waarmee legalisatie van PAS-meldingen mogelijk is. Lees meer over het legalisatieprogramma op de website van BIJ12.nl. Op dit moment is er nog geen stikstofruimte beschikbaar in Friesland.

PAS-webinar

Op 9 februari 2023 hebben wij een webinar gehouden om u bij te praten over de ontwikkelingen rondom de PAS-meldingen. Onderwerpen zoals het legalisatieprogramma, de stikstofdepositieruimte en het veegbesluit kwamen aan bod en er was een mogelijkheid om vragen te stellen. 

Het webinar kunt u hier terugkijken. Er is ook een Q&A opgesteld: Q&A: Veelgestelde vragen tijdens het webinar | Fryslan. 

Schadeloket PAS-meldingen

Ondernemers met een PAS-melding verkeren sinds de PAS-uitspraak in uiterst onzekere tijden. Als een PAS-melder schade ondervindt waarvoor het Rijk aansprakelijk is, dan kan een schadevergoeding worden aangevraagd. Als het afzien van handhaving bijvoorbeeld onverhoopt niet mogelijk is, zet het kabinet zich maximaal in om schade te vergoeden die PAS-melders op dat moment ondervinden. Lees hier meer over het schadeloket PAS-meldingen