Europa is belangrijk voor Fryslân. Andersom is Fryslân ook belangrijk voor Europa. De Europese Unie maakt deel uit van de dagelijkse realiteit van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. In Europa wordt beleid en regelgeving ontwikkeld dat van invloed is op onze provincie. Er liggen kansen om samen met andere Europese regio’s projecten te ontwikkelen en van elkaar te leren. Er zijn meerdere Europese fondsen en subsidies beschikbaar.

Op onderstaande pagina’s leggen we uit wat Fryslân doet op terrein van Europa. Samengevat zijn dat de volgende onderdelen:

  • Europese regelgeving die van toepassing is op Fryslân. De provincie zet deze regels om in Fries beleid. Ook houden we een vinger aan de pols voor toekomstige regelgeving.
  • Europese besluitvorming in Brussel en de voorbereiding daarvan in Nederland. Fryslân probeert invloed uit te oefenen samen met provincie Groningen en Drenthe, of andere provincies.
  • Projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op Europese middelen. Fryslân is partner in verschillende Europese projecten en ondersteunt anderen in het ontwikkelen hiervan. Ook delen we graag kennis over verschillende Europese fondsen.
  • Europese fondsen voor Friese burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Onze inzet is door Provinciale Staten vastgesteld in de beleidsbrief Fryslân en Europa 2020-2023. U kunt de beleidsbrief bij ons opvragen via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl.

Zoekt u meer informatie of cijfers over de circulaire economie in Fryslân? Bekijk dan onze interactieve dashboards en factsheets. Bekijk bijvoorbeeld de factsheet Internationale handel over de export van in Fryslân gevestigde bedrijven. Er wordt een beeld geschetst van het land van bestemming, de goederensoort en de totale exportwaarde.