Door samenwerking over de grens ontstaan unieke kansen voor meer welvaart en een kwalitatief hoogwaardige leef- en werkomgeving. Interreg is een Europees subsidieprogramma (onderdeel van het EFRO-programma) waarmee de samenwerking tussen Europese regio’s uit verschillende landen wordt gestimuleerd. De verschillende Interregprogramma’s zijn ingedeeld op regio. Friese projectpartners mogen meedoen als Fryslân binnen het betreffende programmagebied ligt. Dat is het geval bij vier Interregprogramma’s: 

  • Interreg A Deutschland-Nederland: Samenwerking in de grensregio, wegnemen van de grens als barrière;
  • Interreg North Sea: samenwerking tussen regio’s uit verschillende Europese landen;
  • Interreg North West Europe: samenwerking tussen regio’s uit verschillende Europese landen;
  • Interreg Europe: Europa brede interregionale samenwerking.

Elk programma voor de programmaperiode 2021-2027 kent een eigen inhoudelijke programmering. Deutschland-Nederland is het enige Interregprogramma waarbij vijftien programmapartners (waaronder provincie Fryslân) zich via een overeenkomst aan de deelname en uitvoering hebben verbonden. De andere Interregprogramma’s bieden de mogelijkheid om projecten in te dienen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(eksterne keppeling) voert deze andere Interregprogramma’s uit.

Bekijk via onderstaande pagina’s de projecten waar provincie Fryslân op dit moment bij aangesloten is.