Unlock staat voor Unlocking Green Hydrogen Economy for SMEs in European Regions (UNLOCK). Dit project wordt in samenwerking met de opgave Economie getrokken vanuit de opgave Energie. Het project is een Interreg Europe project. Over het algemeen richt Interreg Europe zich op het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van waterstof als een duurzame energiebron in Europa, en die helpen bij het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Binnen Interreg Europe zijn er verschillende projecten en initiatieven gericht op het gebruik van waterstof als een duurzame energiebron. Deze projecten richten zich op het bevorderen van de ontwikkeling, produc- tie, opslag, distributie en gebruik van waterstof in verschillende sectoren, zoals transport, industrie, ener- gieopwekking en gebouwen. Dit project heeft tot doel om regionale en lokale beleidsmakers in heel Europa in staat te stellen om de deelname van MKB bedrijven (SMEs) aan lokale groene waterstofeconomieën te vergemakkelijken.

Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Friese waterstofeconomie, als onderdeel van de Noordelijke Hydrogen Valley. Het project draagt daarmee bij aan de duurzame groei in Fryslân en aan het concurrentievermogen en de werkgelegenheid van het Friese MKB. Hiermee sluit het project naadloos aan bij de Friese waterstofagenda.

Het project start begin 2023 en duurt vier jaar. Er is een totaalbudget van meer dan 2 miljoen euro. Hiervan is €250.000 bestemd voor Fryslân. Het eerste partnerbezoek in op 20 en 21 juni. De partners zullen hierbij een bezoek brengen aan Fryslân en Groningen.

  • Hanze University of Applied Sciences Groningen (NL)
  • Province of Fryslân (NL)
  • Puglia Region (IT)
  • Podkarpackie Region (PL)
  • DITNE (Italian National Energy Technological Cluster) (IT)
  • Inter-Municipal Community of Médio Tejo (PT)
  • Mallorca Island Council (ES)
  • Region Västerbotten (SE)
  • Ånge municipality (SE)

Voor meer informatie ga naar de projectwebsite.(eksterne keppeling)

Logo van UNLOCK. In blauwe letters staat er Interreg Europe en Co-funded by the European Union. in het midden een Europese vlag en onder in een groen balk staat UNLOCK