Het Interreg NWE (North West Europe) project AquaCOM focust zich op de introductie van kleinschalige aquathermiesystemen door lokale energiegemeenschappen. Het resultaat is een handleiding voor lokale initiatieven waarin het bestuursmodel, financieel model en technische aspecten worden uitgelicht. Daarnaast worden in de looptijd van AquaCOM verschillende trainingen en activiteiten georganiseerd zodat lokale initiatieven en overheden voldoende geëquipeerd zijn om te werken aan lokale aquathermiesystemen.

Aquathermie is de winning van warmte of koude uit oppervlaktewater, zoals rivieren, kanalen, meren, etc. Deze warmte wordt vervolgens verwerkt via warmtepompen, ter ondersteuning van (lokale) warmtenetwerken. Hoewel deze technologie al bestaat, zijn er verschillende belemmeringen voor de grootschalige toepassing ervan. Zoals onduidelijkheid en een gebrek aan wet- en regelgeving en het gebrek aan repliceerbare (herhaalbare) implementatiemodellen.

Op de afbeelding een tekening van een vrijstaand huis dat warm of koud water wint uit een meer. Daarnaast een flat die warm of koud water wint uit een gracht.

AquaCOM draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van het EU-beleid door energiegemeenschappen in vijf NWE-regio's te inspireren en versterken. Daarnaast worden deze regio’s in staat te gesteld om het potentieel van aquathermie te benutten door lokale initiatieven van de gemeenschap te implementeren. In Fryslân lopen er momenteel verschillende pilot projecten waaronder een project in de aanloophaven van Vlieland. 

Het project beoogd een lerend netwerk voor (lokale) energiegemeenschappen te bedienen. Om kennis en expertise te delen, wordt een praktijkgemeenschap gevormd tussen transnationale groepen met belanghebbenden, met als doel om technische en bestuurlijke ervaring en expertise te delen en over te dragen. Deze transnationale aanpak combineert de sterke punten en kansen van de verschillende partnerlanden.

Over het project:

  • Totaal projectbudget: € 6,4 miljoen waarvan €3,8 miljoen Europese financiering
  • Looptijd: 1 juli 2023 t/m 30 juni 2027 (4 jaar)
  • 9 partners uit 5 landen: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland
  • Leadpartner: Ballyhoura Development CLG (Ierland)
Logo van Interreg North-West Europe. Staat een europeese vlag in en Co-funded by the European Uniona
Het logo van Gemeente Vlieland waar ook Energie Coöperatie Vlieland onder staat en daar onder ook nog Waddenhaven Vlieland