REPLACE is een interregionaal samenwerkingsproject op het gebied van circulaire economie.

Circulaire Economie (CE)

REPLACE(externe link) is gericht op het verbeteren van het beheer, de uitvoering en het toezicht op regionale beleidsinstrumenten die gericht zijn op het vergemakkelijken van de overgang naar een CE, terwijl tegelijkertijd duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd. De belangrijkste doelstelling is de ontwikkeling en toepassing van beleid en acties gericht op identificatie, valorisatie (het toegankelijk maken van kennis en techniek voor de maatschappij), beoordeling en financiering van circulaire activiteiten, resulterend in nieuwe lokale en interregionale projecten. REPLACE zal een handboek ontwikkelen voor regionale benchmark op het niveau van excellentie van circulariteit.

Project partners

  • Lazio Region (IT) Lead Partner
  • Provincie Fryslân (NL)
  • Crete Region (GR)
  • Centro Region commission for coordination and development (PT)
  • North-East Regional Development Agency (RO)
  • Lodzkie Region (PO)
  • Hamburg Institute of International Economics (DE)
  • Veltha ivzw (BE)
  • Nexa - regional agency for investment development and innovation (FR)

Budget: €1.694.570 miljoen ERDF (European Regional Development Fund)

Looptijd: van augustus 2019 tot januari 2023

Logo van Replace