Freiia staat voor Facilitating Resilience Embracing Islands Innovation Approaches en is het eerste goegekeurde Interreg North Sea project in prioriteit 4, Governance. In Freiia werken partners uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden samen. Voor Nederland zijn dat naast de provincie Fryslan, die de Leading partner is, natuurmonumenten, locatie schiermonnikoog. Natuurmonu- menten doet dit samen met de gemeente. Daarnaast werk de Rijksuniversiteit en het Hanze college aan het project. Natuurmonumenten, de gemeente en de hanze werken aan souvenirs die gemaakt zijn van zaken die op schiermonnikoog aanwezig zijn. Dit kan natuurlijk ook afval van het eiland of uit zee zijn.

De gemeenschappen van de North Sea region staan de komende decennia voor grote uitdagingen en innovaties om die aan te gaan. Innovatiebeleid, tegenwoordig uitgebreid uitgedrukt als “missiegerichte innovatiegovernance op meerdere niveaus”, is gericht op duurzame/inclusieve transities. De grote maatschappelijke uitdagingen (Sustainable Development Goals, SGD’s) vereisen daarentegen eenvoudig toe te passen bottom-up bestuursmodellen voor strategische innovatie-actieplanning, met een leidende rol voor bekwame lokale/regionale “transitiemakers”. Daarom is het doel van FREIIA het creëren van vaardigheden, middelen, competenties, mogelijkheden en structuren die de publieke sector ondersteunen om effectief en succesvol te worden in transformatief beleid en in het opbouwen van veerkracht, met een focus op de SDG’s.

Daartoe ontwikkelt FREIIA een noodzakelijk, op design thinking gebaseerd & praktijkgericht bestuurskader, dat rekening houdt met de noodzaak van gemakkelijke toepassing & snelle verspreiding: het Governance Innovation Intervention Learning Model. De North Sea eilanden, die elk een unieke positie innemen, hebben aangetoond dat zij fungeren als speciale plaatsen voor “spark innovaties” die een groot potentieel bieden voor het vasteland, en vormen zo een vruchtbare basis voor de ontwikkeling van een dergelijk model. Spark innvoation verwijst naar het proces van het genereren van nieuwe en creatieve ideeën, oplossingen en benaderingen om uitdagingen aan te pakken, waarde te creëren en vooruitgang te stimuleren.

Het model omvat twee motoren: het in het project Islands of Innovation ontwikkelde TIPPING-mechanisme en de te ontwikkelen “Roermethode”. Deze motoren zullen (verder) ontwikkeld worden in een bottom-up participatieve aanpak waarin betrokkenheid van de gemeenschap centraal staat en jonge ondernemers, studenten en toeristen het proces zullen verrijken. Totale budget project €3.301.810 waarvan naar Fryslan: €775.553 en Noord Nederland €1.336.994.

Het project streeft naar synergie op de vier gebieden van:

  • Het vormgeven van een bottom-up benadering binnen de context van top-down EU’s SDG’s;
  • het verbinden van de verschillende bestuursniveaus (multi-level governance);
  • het verbinden van de verschillende actoren van de Quintuple Helix (multi-actor); en
  • Leren van de perspectieven in de North Sea landen door gebruik te maken van de diversiteit van de benaderingen en culturele verschillen te integreren.

Voor meer informatie ga naar de projectwebsite.(eksterne keppeling)

Logo waar in blauwe letters Interreg North Sea en Co-fundes by the european Union op staat. In grijze letters FREIIA en er staat een walrus op getekend