BBoBB(eksterne keppeling) is een interregionaal samenwerkingsproject binnen de Noordzeeregio op het gebied van biobased (ver)bouwen.

Wij geloven dat de overgang naar een circulaire economie een belangrijk middel is om te werken aan de klimaatuitdaging met het vooruitzicht op nieuwe bedrijfsmodellen. De overgang van traditionele naar biobased bouwmaterialen biedt een unieke kans om hier een bijdrage aan te leveren.

Samen stappen maken in de biobased waardeketens

De druk op de bouwsector en haar footprint neemt toe. Maar liefst 11% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit de bouw. En met name de productie van bouwmaterialen heeft hier een groot aandeel in. Gelukkig zijn er inmiddels veel natuurlijke alternatieven voor de traditionele bouwmaterialen. Denk aan gewassen als vlas, lisdodde, olifantsgras, wol, stro en hennep.

Het gebruik van deze materialen in de bouw biedt voordelen voor verschillende opgaven.

✔ Nieuwe verdienmodellen voor boeren
✔ Een positieve bijdrage aan een gezondere leefomgeving
✔ Een duurzame oplossing voor de bouwsector door CO2-opslag

Als Provincie Fryslân zijn we met andere koplopers binnen de Friese biobased versnellingstafel(eksterne keppeling) al een tijd actief op dit thema. Met meerdere projecten en initiatieven willen we alle partijen binnen de biobased ketens bij elkaar brengen. We willen perspectief bieden en vanuit een noodzaak naar een circulaire economie samen in actie komen.

Dit willen we niet alleen regionaal doen, maar ook op internationaal niveau. Door van elkaar te leren kunnen we stappen nemen. Met het Europese project BBoBB focussen we ons met 16 partners uit België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland op het ontwikkelen en versterken van waardeketens voor biobased bouwen. Van agrariërs tot verwerkers tot bouwers.

Ontwikkelen, versterken én opschalen

In 5 regionale pilots werken we aan een internationale aanpak om obstakels in de ketens aan te pakken. Dit doen we aan de hand van drie werkpakketten:

  1. Versterken van overheid en beleid om de biobased waardeketens op te schalen;
  2. Pilots opzetten van biobased waardeketens in de Noordzeeregio;
  3. Design, bewustwording en industrieel ontwerpers, architecten en nieuwe opdrachtgevers erbij betrekken.

Binnen deze werkpakketten zetten we ons samen in voor het ontwikkelen, versterken én opschalen van de biobased waardeketens in de Noordzeeregio. De structuur van de activiteiten en de samenstelling van de partners zorgen ervoor dat alle partijen in de keten kunnen worden samengebracht. De internationale samenwerking en uitwisseling van kennis biedt een schaalsprong om zowel economisch als ecologisch impact te creëren met de toepassing van biobased materialen.

Met BBoBB laten we zien dat het kan!

Projectpartners

Projectdetails

Leadpartner Provincie Fryslân

16 partners uit 5 landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland

Looptijd: 15 november 2023 – 15 november 2026

Totaalbudget: € 3.548.082

Blijf op de hoogte via onze projectwebsite(eksterne keppeling)

Logo waar een groen huisje op staat met daar de letter BBoBB en daaronder uitgeschreven Building Based on BioBased en daarnaast Interreg North sea met europees vlaggetje