Hoewel plastic nog veel gebruikt wordt in het dagelijks leven, is het helaas het minst gerecycled en hergebruikt in vergelijking met materialen zoals papier, glas en metaal. Slechts 5% van het plastic wordt wereldwijd gerecycled en om de circulaire transitie van de kunststoffen keten te versnellen, is het cruciaal dat we op regionale schaal actie ondernemen.

Gelukkig zijn we in januari 2023 gestart met het Intereg Europe project Plastix, dat specifiek gericht is op het ondersteunen van deze transitie. Dit project valt onder het speerpunt Circulaire Economie en loopt van januari 2023 tot mei 2027, met een financiële omvang van maar liefst €240.000 (20% cofinanciering).

Het doel van het project is om kennis te delen over de gehele keten van circulaire materialen, in het bijzonder circulaire plastics. We willen hiermee ook de innovatiecapaciteit van het MKB in de deelnemende regio’s vergroten. Concreet zal iedere regio laten zien wat zij doen op het gebied van circulaire plastics: hoe is de keten georganiseerd? Aan welke innovaties wordt gewerkt? Hoe zijn het bedrijfsleven en het onderwijs aan elkaar verbonden? In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van fondsen binnen dit thema? En hoe wordt het thema bestuurlijk ondersteund?

Om deze kennisdeling te ondersteunen, faciliteren wij als provincie een benchmark tool. Deze tool is ontstaan in het Interreg project Replace en wordt momenteel verder ontwikkeld om zich specifiek te richten op circulaire plastics. Hierdoor kunnen we niet alleen kennis delen, maar ook meetbaar en vergelijkbaar maken. De tool geeft inzicht in welke gebieden de regio’s het meest excelleren en in welke minder. Door de minnen van de ene regio aan de plussen van de andere regio te verbinden, kunnen we elkaar effectiever helpen bij ieders ontwikkelpunt. Ook kunnen we ontwikkelpunten identificeren die bewust niet worden aangepakt, waardoor het beleid niet alleen wordt verbeterd maar ook inzichtelijker en scherper gekaderd naar voren komt.

Door deelname aan dit project willen we Fryslân profileren als een voorbeeldregio binnen Europese projecten. We willen anderen inspireren en motiveren met onze opgedane kennis in het circulaire ecosysteem. Dit ecosysteem vindt een sterke basis in het werkprogramma ‘Het schone Noorden’, waarbij VCF, NTCP, IPF, Chemport, circulaire lectoraten en de bedrijven bij elkaar komen. Dit project past ook binnen de RIS3 gedachten, wat het een goed voorbeeld maakt om ons beleid keuzes richting andere regio’s te onderbouwen.

  • The Baltic Institute of Finland (FI)
  • Council of Tampere Region (FI)
  • Catalan Agency for Business Competitiveness (ACCIO) (ES)
  • Province of Fryslân (NL)
  • Faculty of Environmental Protection (SI)
  • Paper Province (SE)
  • Intelligent Factory Lombardy Cluster (AFIL) (IT)
  • Development Agency of Savinja-Šalek Region (SI)

Voor meer informatie ga naar de projectwebsite.(eksterne keppeling)

Plastix logo waar de europese vlag op staat met de teksten in blauw: Interreg Europe en Co-funded by the European Union en in een groene balk de naam PLASRTIX