Een goed werkende arbeidsmarkt is belangrijk voor de toekomst van Fryslân. Voor het welbevinden van inwoners, maar ook omdat we alle handen nodig hebben om onze economie optimaal te laten draaien. Alleen staat de Friese arbeidsmarkt voor grote uitdagingen: 

  • De bevolking vergrijst, ontgroent en krimpt. De vraag naar arbeid stijgt en het aanbod daalt. Er zijn steeds minder werkende mensen beschikbaar. Voor het eerst is de krappe arbeidsmarkt voelbaar in alle sectoren en beroepsklassen.  
  • In Fryslân staan meer mensen aan de kant dan elders. Eén van de oorzaken is dat in onze provincie laaggeschooldheid en laaggeletterdheid sterker spelen dan in andere provincies.  
  • Grote transities (digitalisering, energietransitie, circulaire economie en positieve gezondheid) vragen om andere vaardigheden, ander en extra werk en daardoor aanpassingen in het onderwijs en bij ondernemingen. Daar komt bij dat er extra mensen nodig zijn voor het bouwen van extra woningen.  

Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze inwoners wendbaar en weerbaar worden én blijven. Een arbeidsmarkt met voldoende goed opgeleid en gekwalificeerd personeel, waarin iedereen die mee wil doen, mee kán doen. 

Het Rijk, de arbeidsmarktregio's en de onderwijs- en kennisinstellingen staan daar samen voor aan de lat. De provincie verbindt partijen aan elkaar, maakt trends en ontwikkelingen inzichtelijk en pakt kansen voor inwoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven, daar waar het past. Op onderstaande pagina’s vertellen we meer over de rol van de provincie en de projecten waar wij bij betrokken zijn. De basis voor ons handelen staat vastgelegd in de Beleidsbrief Economie 2021-2025

Zoekt u meer informatie of cijfers over Human Capital in Fryslân? Bekijk dan onze interactieve dashboards en factsheets. Bekijk bijvoorbeeld het Dashboard Arbeidsmarkt(eksterne keppeling) en de factsheet Werkgelegenheid(eksterne keppeling) over de werkgelegenheid in Fryslân in relatie tot de landelijke werkgelegenheid. Het dashboard bevat ook informatie over het aantal banen, sector en afdelingen.