Om de Friese economie te stimuleren investeert de provincie in een krachtig en toekomstbestendig MKB, onder andere via Ynbusiness, Founded in Friesland en Talent voor morgen. De provincie faciliteert en adviseert partners over zaken als: 

  •  
    • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; 
    • Ondersteuning voor personeel bij de grote transities (digitalisering, energietransitie, circulaire economie en positieve gezondheid); 
    • Mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen;  
    • Ondersteuning bij van-werk-naar-werk dienstverlening. 

Ynbusiness(eksterne keppeling) is een initiatief van het bedrijfsleven, de provincie, gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Súdwest Fryslân, het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Bij Ynbusiness kunnen ondernemers terecht voor vragen over het werven, opleiden, omscholen en behouden van personeel.  

Founded in Friesland(eksterne keppeling) heeft als doel om het startup klimaat in Fryslân te versterken, en daarmee meer ondernemerschap in de regio te creëren. Met een sterk regionaal startup klimaat ontstaat er meer innovatie en dynamiek in de regio. 

 In het programma Talent van Morgen maken Friese bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen werk van een wendbare en weerbare economie. Het doel is de Friese arbeidsmarkt te versterken, toekomstbestendig te maken en talent in de regio te houden. Innovatie Pact Fryslân (IPF) werkt in 2022 aan de campagne en een digitaal platform voor het programma. 

Subsidiemogelijkheden 

Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of leven lang willen leren zijn bij de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. De Voucherregeling wordt uitgevoerd door het SNN. Meer informatie vindt u op deze pagina

Werknemers en werkgevers in de techniek kunnen via de noordelijke subsidieregeling Kansen Verzilveren voor vakmanschap subsidie aanvragen voor het werven van nieuw personeel, zelfontwikkeling, ondersteuning bij een nieuwe baan of een nieuwe baan in de techniek, infra en bouw. Meer informatie over deze subsidies vindt u op de website van Servicepunt Techniek Noord(eksterne keppeling) (SPT).