Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of leven lang willen leren zijn bij de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. Vanaf 31 januari 2022 9.00 uur is de regeling weer aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)(externe link). LET OP: er is niet voor alle subsidiabele activiteiten uit eerdere jaargang subsidie aan te vragen.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB-ondernemers in provincie Fryslân. Door de regeling kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen bij het geven van een impuls aan uw bedrijf. De provincie probeert door deze regeling bij te dragen aan het Friese mkb, onder andere voor actuele ondernemersthema’s, zoals het vergroten van de circulaire economie, digitalisering, vitaliteit van werknemers en de het inspelen op krapte op de arbeidsmarkt.  

Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zien op het door ontwikkelen van de onderneming in de volgende vormen: Allereerst voor het inhuren van externe expertise voor het op laten stellen van bijvoorbeeld een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies of plan gericht op strategisch HR. Daarnaast is het in 2022 ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor trajecten die zien op strategische ondernemersontwikkeling. In 2022 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor niet-strategische scholingstrajecten, zoals dat in 2021 mogelijk was. Meer info hierover is te vinden op de website van het SNN(externe link).

Subsidiebedrag

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Voor de activiteiten die zien op de eerste drie subsidiabele activiteiten (gericht op het inhuren van externe expertise voor het opstellen van plannen) geldt een maximale subsidie van  € 2.500. De maximale subsidie voor strategische ondernemersontwikkeling bedraagt € 5.000. De minimale subsidie bedraagt in alle gevallen € 500.

Subsidie aanvragen

De Voucherregeling wordt uitgevoerd door het SNN. U vindt op de website van het SNN(externe link) verdere informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie.

Vragen?

Vragen over de regeling kunt u stellen aan het SNN via ondernemersregelingen@snn.eu of via 050 - 522 49 08, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. Tevens kunt u voor inhoudelijke vragen op het gebied van HR, innovatie of bedrijfsontwikkeling terecht bij YnBusiness(externe link).