Deze regeling is gesloten!

Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of leven lang willen leren zijn bij de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. Vanaf 6 februari 2023 9:00 uur is weer subsidie aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

LET OP: er is niet voor alle subsidiabele activiteiten subsidie aan te vragen.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB-ondernemers in provincie Fryslân. Door de regeling kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen bij het geven van een impuls aan uw bedrijf. De provincie probeert door deze regeling bij te dragen aan het Friese MKB, onder andere voor actuele ondernemersthema’s, zoals het vergroten van de circulaire economie, digitalisering en het inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt. 

Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zien op het doorontwikkelen van de onderneming. Dat kan door het inhuren van externe expertise voor het op laten stellen van bijvoorbeeld een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies of plan gericht op strategisch HR. Dit jaar zijn er meer mogelijkheden voor energiebesparing. Daarnaast is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor trajecten die zien op strategische ondernemersontwikkeling. In 2023 is het, net als in 2022, niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor niet-strategische scholingstrajecten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het SNN.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Voor de activiteiten die zien op de eerste drie subsidiabele activiteiten (gericht op het inhuren van externe expertise voor het opstellen van plannen) geldt een maximale subsidie van  € 2.500. De maximale subsidie voor strategische ondernemersontwikkeling bedraagt € 5.000. De minimale subsidie bedraagt in alle gevallen € 500.

Subsidie aanvragen

De Voucherregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). U vindt op de website van het SNN verdere informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie.

Vragen?

Vragen over de regeling kunt u stellen aan het SNN via ondernemersregelingen@snn.eu of via 050 - 522 49 08, op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur. Tevens kunt u voor inhoudelijke vragen op het gebied van HR, innovatie of bedrijfsontwikkeling terecht bij YnBusiness.