Ondernemers die willen innoveren, ontwikkelen en/of leven lang willen leren zijn bij de voucherregeling MKB Fryslân aan het juiste adres. Deze regeling biedt u financiële ondersteuning bij het realiseren van deze activiteiten. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

Informatie over de subsidieregeling

De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB-ondernemers in provincie Fryslân. Door de regeling kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen bij het geven van een impuls aan uw bedrijf. De provincie probeert door deze regeling bij te dragen aan het Friese mkb, onder andere voor actuele ondernemersthema’s, zoals het vergroten van de circulaire economie, digitalisering, vitaliteit van werknemers en de het inspelen op krapte op de arbeidsmarkt.  

Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zien op het door ontwikkelen van de onderneming in de volgende vormen: Allereerst voor het inhuren van externe expertise voor het op laten stellen van bijvoorbeeld een financieringsplan, optimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieadvies of plan gericht op strategisch HR. Daarnaast is het vanaf 2021 ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leven lang ontwikkelen. Concreet betekent dit dat er subsidie kan worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten van zowel personeel in dienst als eigenaren van de onderneming.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Voor de activiteiten die zien op de eerste drie subsidiabele activiteiten (gericht op het inhuren van externe expertise voor het opstellen van plannen) geldt een maximale subsidie van  € 2.500. De maximale subsidie voor scholingsactiviteiten bedraagt € 5.000. De minimale subsidie bedraagt in alle gevallen € 500.

Subsidie aanvragen

De Voucherregeling wordt uitgevoerd door het SNN. U vindt op de website van het SNN verdere informatie over de regeling en het aanvragen van de subsidie.

Vragen?

Vragen over de regeling kunt u stellen aan het SNN via ondernemersregelingen@snn.eu of via 050 - 522 49 08, op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur. Tevens kunt u voor inhoudelijke vragen op het gebied van HR, innovatie of bedrijfsontwikkeling terecht bij YnBusiness.