Samen met alle betrokken partners streven we naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking. De provincie zit daarvoor aan tafel bij de Arbeidsmarktregio Fryslân werkt, waar alle partners zich samen over arbeidsmarktvraagstukken in onze provincie buigen. De arbeidsmarktregio is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. De provincie heeft geen eigen rol of activiteiten.  

Fryslân 

Bij de arbeidsmarktregio ‘Fryslân werkt!’ kunnen inwoners terecht voor vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Dit is een samenwerking van de Friese gemeenten, het UWV, het onderwijs, SBB, Leerwerkloket, FNV, CNV, VNO-NCW Noord en MKB-Noord. Samen bieden deze partijen dienstverlening op gebied van scholing, ontwikkeling en matching. In het Koersdocument 2022-2026 staat de gezamenlijke ambitie als volgt verwoord: 

We richten ons op een inclusieve arbeidsmarkt, waarin elk talent telt. Vanuit sociaal én economisch perspectief. De maatschappij en de arbeidsmarkt functioneren het best als zoveel mogelijk mensen met werk daaraan deelnemen. Daarom is onze ambitie om de inwoners van Fryslân meer zekerheid te bieden op een duurzame arbeidsloopbaan en werkgevers te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel.”  

De doelstellingen: duurzame inzetbaarheid verhogen, het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen en het bevorderen van arbeidsmobiliteit. 

Ook werken de Friese gemeenten, het UWV, vakbonden en werkgeversorganisaties sinds 2020 samen in regionale mobiliteitsteams (RMT's) om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden.  

Noord Nederland  

In de Arbeidsmarkttafel Noord (AMTN) komen de drie provincies (Groningen, Drenthe, Fryslán), de drie centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's (Groningen, Emmen en Leeuwarden) en het UWV regelmatig samen om af te stemmen bij arbeidsmarktvraagstukken en actie te ondernemen. De ambitie is een goed werkende Noordelijke arbeidsmarkt die klaar is voor de transities, waarbinnen: 

  • Iedere inwoner kan deelnemen en zich voortdurend ontwikkelt; 
  • Iedere MKB-er personeel kan werven, behouden en ontwikkelen; 
  • De leercultuur optimaal is ontwikkeld; 
  • Onderwijs en arbeidsmarkt nauw zijn verbonden; 
  • Overheden samenwerken en elkaar ondersteunen. 

Binnenkort ligt er een noordelijke Human Capital Agenda. Hierin staat onze gezamenlijke koers voor beleid en de inzet van verschillende fondsen. Fondsen uit Nederland, maar ook uit Europa. Denk bijvoorbeeld aan het ESF+, Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen en de JTF-regelingen. 

Samen met de partners trekken we op, vertellen we het verhaal van het Noorden en maken we onze wensen kenbaar bij het Rijk.