Een goed werkende arbeidsmarkt is belangrijk voor de toekomst van Fryslân. Een arbeidsmarkt met voldoende goed opgeleid en gekwalificeerd personeel, waarin iedereen die mee wil doen, mee kán doen. Dat begint bij goed onderwijs.

Een leven lang ontwikkelen

De provincie maakt zich sterk voor onderwijs op alle niveaus, waarbij onderwijsinstellingen in de hele provincie goed samenwerken en op elkaar aansluiten. Om werknemers zich blijvend kunnen laten (door)ontwikkelen is er nauwe verbinding nodig tussen overheden, onderwijs en de arbeidsmarkt. We werken aan een Onderwijsakkoord Fryslân (OAF), waarin Friese MBO, HBO en WO instellingen samen aan thema’s als aan Watertechnologie, High Tech Systems & Materials (HTSM), Maritieme technologie, Agro-food, Circulaire materialen en Gastvrijheidseconomie.

Een Rijksuniversiteit in Fryslân

Sinds de opening van RUG Campus Fryslân in 2018 heeft onze provincie weer een universiteit. De elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen is een vervolg op University Campus Fryslân I, een netwerkuniversiteit van meerdere partners. De provincie ondersteunt RUG Campus Fryslân financieel in de opbouwfase.

De nieuwe campus is van grote waarde. Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zorgt namelijk voor belangrijke kennis voor de mienskip en het Friese bedrijfsleven, en het aantrekken en behouden van meer hoger opgeleiden in Fryslân. Nu kan van peuter tot promovendi onderwijs worden genoten in onze provincie.

Een groot gebouw met ramen met ronde bogen aan de bovenkant.

Om de doorstroming van jongeren vanuit het Friese voortgezet onderwijs naar Fries universitair onderwijs te stimuleren, stelt de provincie sinds 2018 de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân jaarlijks open. Deze regeling is speciaal voor Friese studenten die zich inschrijven voor de bacheloropleiding Global Responsibilty & Leadership van het University College van de RUG Campus Fryslân. Een kleinschalige, intensieve opleiding met hoger collegegeld dan reguliere WO-opleidingen.

Kennisagenda Fryslân 2019 – 2025

Samenwerking en aansluiting binnen het onderwijs zijn niet de enige vereisten voor een goed werkende arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat het onderwijs meebeweegt met wat de Friese economie vraagt, zodat werkende mensen beschikken over kennis en vaardigheden die nodig zijn voor nieuwe ontwikkelingen, nu en in de toekomst.

De provincie, gemeente Leeuwarden en Friese kennisinstellingen werken daarom samen in een Kennisagenda. In deze agenda staan kansen en uitdagingen van onze regio en hoe we daarin investeren door gericht opleidingen aan te bieden. Het uitgangspunt is dat de investeringen in kennisgebieden bijdragen aan economie en leefbaarheid. Er is bijvoorbeeld meer economische groei, een sterkere beweging richting duurzaamheid of een extra impuls voor de leefbaarheid.

De kennisagenda speelt een rol als de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nieuwe opleidingen beoordeelt. Bij aanvragen van nieuwe opleidingen verwijzen we naar de agenda en wordt er bij toetsing rekening mee gehouden.

De kennisgebieden zijn opgedeeld in ‘Speerpunten’, ‘Marktniches’, en ‘Kansrijke experimenten’.

Speerpunten

 1. Agrofood
 2. Watertechnologie
 3. HTSM (High Tech Systems and Materials)
 4. Hospitality

Marktniches

 1. Meertaligheid
 2. Maritieme sector
 3. Cybersafet

Kansrijke experimenten

 1. Duurzaam bouwen
 2. Zorginnovatie
 3. Vitaal gezond
 4. Cultuur/legacy 2018

Zoekt u meer informatie of cijfers over onderwijs in relatie tot de Friese arbeidsmarkt? Bekijk dan onze interactieve dashboards en factsheets. Bekijk bijvoorbeeld de Onderwijsmonitor(eksterne keppeling) over het Friese onderwijs en de factsheet Arbeidsmarkt(eksterne keppeling) over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.