In Fryslân zijn we trots op ons landschap en onze mienskip. ‘Lok op 1’ is niet voor niets de titel van ons bestuursakkoord. We willen werken aan de economie in balans met onze omgeving en onze mensen. De focus ligt op een gezond, schoon en gelukkig Fryslân.

Daarom werken we hard aan de transitie naar een circulaire economie. Voor ons is circulaire economie meer dan alleen het recyclen van materialen. Het gaat ook over het gebruiken van duurzame energie, het gebruik van water, biodiversiteit, gezondheid en sociale inclusiviteit.

Samenwerken

Alleen door samen te werken komt een circulaire economie dichterbij. In Vereniging Circulair Friesland zijn alle Friese gemeenten, kennisinstellingen en een groeiend aantal bedrijven verenigd, om samen de circulaire economie waar te maken. Als provincie werken we nauw samen met de vereniging en proberen we onze ogen en oren open te hebben om te kunnen ondersteunen waar mogelijk. Binnen de samenwerking zijn onder andere de inzet op circulaire kunststoffen en circulair bouwen belangrijke speerpunten.

Meer informatie of meedoen

Daarnaast werken we ook samen buiten onze provinciegrenzen. Bijvoorbeeld binnen het project Noord-Nederland verdient Circulair. Ook zijn we als provincie een belangrijke schakel tussen het Rijk en wat er op lokaal niveau gebeurt. Daarom brengen we op nationaal niveau continu het belang van de regio in, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het Nationaal Programma Circulaire Economie. We nemen deel in een aantal Europese projecten. Dat doen we om kennis met andere regio’s uit te wisselen en om zaken waar we aan werken met behulp van Europese middelen gerealiseerd te krijgen.

Circulair Inkopen

Daarnaast levert de provincie zelf ook een belangrijke bijdrage door materialen circulair in te kopen. We zijn trots op ‘ons’ Swettehûs, het circulaire brugbedieningscentrum en steunpunt van Fryslân. Daarnaast proberen we meer en meer in onze VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving) het circulaire denken en doen vorm te geven. Lees er meer over op onderstaande pagina.