Uw organisatie staat met naam en maximale beschikbare bedrag in de begroting opgenomen en u heeft een uitnodiging ontvangen, dan kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier boekjaarsubsidie.

Uw project en maximale beschikbare bedrag staat in de begroting of komt hierin te staan, en u heeft geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier projectsubsidie.

U heeft contact gehad met beleid, uw project staat niet op onze begroting en past niet in binnen één van onze reguliere subsidieregelingen, dan kunt u gebruik maken van ons aanvraagformulier incidentele subsidie.