Incidentele subsidies Fryslân

Als uw activiteiten niet passen binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen een van onze beleidsdoelen dan kunt u op basis van de ASV subsidie aanvragen.

Let op: Voordat u een aanvraag indient, is het noodzakelijk dat u contact heeft gehad met de beleidsmedewerker die u kan informeren onder welke van de onderstaande opgaven uw aanvraag hoort.

De naam van deze beleidsmedewerker en de betreffende opgave, geeft u aan op het aanvraagformulier. Voor contact met de beleidsmedewerker en andere vragen over incidentele subsidie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum (KCC) via provincie@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25.

Nadat u contact hebt gehad kunt u digitaal een aanvraag indienen door één van onderstaande formulieren in te vullen. Het formulier ondertekent u met DigiD of e-Herkenning. Met het formulier moet u in ieder geval een projectbegroting en de-minimisverklaring meesturen. Neem contact op met het Klantcontactcentrum van provincie Fryslân als u geen gebruik kunt maken van DigiD of eHerkenning.

Aanvraagformulier subsidie Groen Fryslân

Aanvraagformulier subsidie Leefbaar Fryslân

Aanvraagformulier subsidie Bestemming Fryslân

Aanvraagformulier subsidie Ondernemend en energiek Fryslân

Let op! Uw aanvraag leidt niet automatisch tot een positief besluit. Als wij vinden dat uw project niet voldoende past binnen onze doelen of er is geen budget beschikbaar dan weigeren wij de subsidie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.