Bij een projectsubsidie gaat het om een eenmalige activiteit, die naar zijn aard tijdelijk is. De basis voor het aanvragen van deze subsidie ligt in de begroting van de provincie Fryslân. Een subsidie aanvragen is alleen mogelijk als u(w) organisatie wordt genoemd op de subsidiestaat in de provinciale begroting.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de subsidieverlening kunt u vinden in de ASV(eksterne link).

Subsidie aanvragen

Staat uw organisatie met naam en het maximale beschikbare budget in de programmabegroting en u wilt subsidieaanvragen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier projectsubsidie.

Voor het invullen van het e-formulier projectsubsidies heeft u eHerkenning (informatie over eHerkenning) nodig.

Neem contact op met ons Klantcontactcentrum (KCC) als u geen gebruik kunt maken van eHerkenning. Dit kan via provincie@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25.

Vraag subsidie aan

Behandeling aanvraag

De wettelijke behandeltermijn van een projectsubsidieaanvraag is 13 weken.

Wijzigingen

Wijzigingen ten opzicht van uw aanvraag moet u altijd doorgeven. Dit geldt voor verandering van activiteiten, looptijden en kostenverdeling. Deze wijzigingen moet u zo snel als mogelijk melden, maar in elk geval 2 weken nadat dit bij u bekend is.