In 2019 heeft het bedrijf Readar in opdracht van de Friese gemeenten alle daken in Fryslân die worden verdacht van asbest geïnventariseerd. Deze inventarisatie is tot stand gekomen op basis van luchtfoto’s en het gebruik van openbare bronnen, zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Kadasterinformatie.

Omdat het gebruik van luchtfoto’s niet 100% nauwkeurig is, worden de termen “verdacht” en “niet verdacht” gehanteerd. Op basis van ervaring en kwaliteitsborging garandeert Readar dat als “verdacht” aangemerkte daken in 95% van de gevallen daadwerkelijk verdacht zijn. Nog hoger is het betrouwbaarheidspercentage “niet verdacht”, namelijk meer dan 99,5%.

Doe de check

Op de asbestdakenkaart kunt u door het invullen van straatnaam en huisnummer bekijken of het dak van dat adres asbestverdacht is of niet. Daken kunnen de status verdacht hebben. In dat geval bestaat het sterke vermoeden dat er op het dak asbest ligt. Echter hoeft dit niet zo te zijn. Een asbest verdacht dak kan zowel van golfplaat als van leisteen zijn. Bij de categorie “deels verdacht” is een deel van het dakvlak verdacht, zoals een aangebouwde berging.  

Klik hier voor de grotere kaart

Contact

De kaart geeft de situatie van 2019 weer en wordt tussentijds niet aangepast. In 2021 wordt beoordeeld of er aanleiding is om de inventarisatie te actualiseren. Heeft u opmerkingen over de status van uw dak(en) in de asbestdakenkaart dan kunt u hierover contact opnemen met uw eigen gemeente.