Atlas Verkeerseducatie

De Atlas Verkeerseducatie geeft inzicht in een selectie van belangrijke projecten en activiteiten op het gebied van permanente verkeerseducatie en publieksacties in de provincie Fryslân. U kunt selecteren op jaar, gemeente, onderwijstype en activiteit. Voor nadere informatie over de projecten en activiteiten die in 2024 aangeboden worden, kunt u het Digitaal Magazine raadplegen: Digitaal magazine 2024 | Fryslan

Basispakketten voor het basisonderwijs

Het is essentieel dat kinderen goed verkeersonderwijs krijgen. Het ROF stelt basisscholen in de gelegenheid verkeersprojecten met de belangrijkste thema’s (afleiding in het verkeer, snelheid en dode hoek) uit te voeren én jaarlijks in ieder geval één praktisch verkeersproject te doen. In de Atlas Verkeerseducatie staan de vaste projecten die deel uitmaken van één van de twee Basispakketten.

Basispakketten voor het voortgezet onderwijs

Deze lijn van permanente verkeerseducatie loopt door naar het voortgezet onderwijs. Scholen in het voorgezet onderwijs kunnen kiezen uit twee Basispakketten, waarin in ieder geval de thema’s afleiding in het verkeer, alcohol & drugs en groepsdruk behandeld worden. In de Atlas Verkeerseducatie staat een deel van het totaal aan verkeersprojecten dat voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is.

Daarnaast staan projecten voor de overige doelgroepen en voor het grote publiek in de Atlas onder het label Publieksactie, waarvan ook de activiteiten vanuit het project Doortrappen zichtbaar zijn op de kaart.

Open de Atlas op het volledige scherm

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum.