Door middel van de Atlas verkeerseducatie maakt het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) inzichtelijk welke activiteiten er in de provincie Fryslân worden uitgevoerd op het gebied van Permanente Verkeerseducatie. Deze activiteiten worden door middel van blauwe bolletjes op de kaart weergegeven en in een lijst linksonder de pagina uitgewerkt.

Vijf categorieën

De Atlas bestaat de vijf categorieën: Jaar, Onderwijstypen, Activiteiten, Gemeente en Schoolnaam. Binnen deze categorieën kan een selectie worden gemaakt door middel van het zetten van een vinkje.

 • Jaar: selectie van het jaar;
 • Onderwijstypen = Acties, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs;
  Acties: Dit zijn activiteiten welke op een locatie of op het VEC in Drachten worden uitgevoerd voor een specifieke doelgroep. Hierbij kan gedacht worden aan jongeren in relatie tot alcohol en drugs, ouderen in relatie tot rijvaardigheid van auto en scootmobiel, agrariërs in relatie tot beheersing landbouwvoertuigen en de regelgeving.
  Basisonderwijs: hieronder vallen alle activiteiten welke sec op het BO worden uitgevoerd.
  Voortgezet Onderwijs: hieronder vallen alle activiteiten welke sec op het VO worden uitgevoerd.
 • Activiteiten = selectie van activiteit(en);
 • Gemeente = selectie gemeente waarna de kaart inzoomt naar deze gemeente;
 • Schoolnaam = selectie van schoollocatie(s).

Na het uitvoeren van de selectie wordt de kaart en het totaal aantal activiteiten aangepast. Door in te zoomen op de kaart (muisaanwijzer boven de plek op de kaart houden en dan met het muiswiel naar voren bewegen) worden de locaties duidelijker. Door te klikken op een blauw bolletje worden de details weergegeven.

Als er op één locatie meerdere activiteiten zijn geweest staat bovenin het detailvenster het aantal, bijvoorbeeld  (1 van 2). Klik op de witte pijltjes bovenin het venster om alle activiteiten op de locatie te bekijken.

                                                          

Door te klikken op de thuisknop   linksboven de kaart verschijnt de totale kaart van Fryslân met de geselecteerde activiteiten. Met de functietoets F5 op uw toetsenbord ververst de kaart naar alle activiteiten in het laatste peiljaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum.