Op deze kaart staan gebieden die door regelgeving worden beschermd. In Stiltegebieden gelden beperkingen voor lawaai. Grondwaterbeschermingsgebieden (inclusief waterwingebieden) kennen beperkingen voor boringen.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Toelichting

Deze kaart is onderdeel van de Provinciale Milieuverordening (PMV).