Welkom op de webpagina van de Cultuurhistorische Kaart Fryslân, de CHK2. U kunt hierop digitale informatie raadplegen over de cultuurgeschiedenis van de provincie Fryslân. Er zijn 26 categorieën van elementen en structuren onderzocht die getuigen zijn van het verleden. Dit zijn zowel aardkundige, als archeologische, historischgeografische en bouwhistorische zaken. U kunt deze elementen en structuren combineren en projecteren op recente topografische kaarten, luchtfoto’s en historische kaarten. Het geheel weerspiegelt het ontstaan, het gebruik en de inrichting van het landschap en bestaan uit niet-zichtbare als zichtbare, ooit aangelegde of gebouwde structuren en bouwwerken. Die zijn van belang voor de kennis, de beleving en de waardering van de ruimtelijke inrichting van de provincie. Zowel voor de liefhebber als de professional, voor de bewoner en de bezoeker. Naarmate de kennis wordt uitgebreid, wordt de inhoud van de kaart verbeterd of worden nieuwe categorieën toegevoegd. 

Status

De cultuurhistorische kaart is informatief: de kaart geeft aan welke cultuurhistorische elementen en structuren op provinciale schaal van betekenis zijn. 

In het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt van de initiatiefnemers en plannenmakers gevraagd met deze elementen en structuren rekening te houden bij plannen en ontwikkelingen. Zie hiervoor de Verordening Romte Fryslân (2014), blz. 47,48. 

Voor de Archeologie in Fryslân is beleid ontwikkeld waarmee rekening móet worden gehouden. De Friese Archeologische Monumentenkaart Extra, de FAMKE, is onderdeel van het Streekplan 2007. Daarin staan ook de beleidsparagraaf en beleidskaarten opgenomen.

Wat wilt u?

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de realisatie en verantwoording van de inhoud van de CHK2? Stuur dan een mail naar: provincie@fryslan.frl. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. U kunt ook telefonisch contact opnemen met nummer: 058 - 292 59 25.

Meer informatie: