De kaart toont de luchthavens in Fryslân. Ook geeft het de gebieden weer waar beperkingen gelden voor het starten en landen met een luchtvaartuig. Deze beperkingen kunnen luchtruim gerelateerd zijn (zoals bij de laagvliegroute en de controle zone rond vliegbasis Leeuwarden) maar ook gerelateerd zijn aan een beschermingsregime op basis van de natuurwet- en regelgeving.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)