Op een geluidsbelastingkaart staan geluidsbronnen zoals wegen en spoorwegen. De provincie stelt elke 5 jaar een nieuwe kaart vast. U kunt de kaart online inzien.

Open grote kaart (met meer informatie)(eksterne link)

Meer informatie over de geluidsbelastingkaart