Reizigersaantallen per buslijn (openbaar vervoerkaart)

Op deze kaart staat informatie over reizigersaantallen van de streek- en stadslijnen in Fryslân. Benieuwd hoeveel reizigers gebruik maken van de bus op een gemiddelde werkdag of in het weekend? Klik in onderstaande kaart op een buslijn naar keuze.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Er zijn verschillende typen vervoer in Fryslân. Dit is onderverdeeld in een zestal categorieën:

 • Hoofdstructuur op het vasteland met hoogwaardig openbaar vervoer: de A-lijnen
 • Hoofdstructuur op het vasteland bestaande uit streekvervoer met een verbindende functie: de B-lijnen
 • De ontsluiting van het landelijke gebied via streekvervoer met een ontsluitende functie: de C-lijnen
 • De ontsluiting van het landelijk gebied via maatwerk: de D-lijnen
  - Vraagafhankelijk vervoer
  - Buurtbus
  - Deelmobiliteit
 • Deelnetten op de vier Friese Waddeneilanden: de E-lijnen
 • Hoofdstructuur voor het stadsvervoer in Leeuwarden: de F-lijnen

Vervoerders in Fryslân

Per 11 december 2022 is het busvervoer in Fryslân ondergebracht in één concessie inclusief de vier Friese Waddeneilanden. Eerst voor een periode van twee jaar in een overbruggingsconcessie uitgevoerd door Arriva. Vanaf half december 2024 in een nieuwe concessie voor een periode van tien jaar. De regionale treinconcessie wordt door Arriva uitgevoerd en loopt tot half december 2035.

Alle bushalten in Fryslân op 1 kaart

Alle bushalten in Fryslân en de rest van Nederland zijn te vinden op 1 kaart. Op de kaart is onder andere te zien welke halten toegankelijk zijn voor minder valide reizigers. Van elke halte is bovendien informatie opgenomen over de bereikbaarheid en de voorzieningen, zoals een abri of een fietsenstalling.