Op deze kaart staat informatie over de reizigersaantallen in de streek- en stadslijnen in Fryslân. Benieuwd hoeveel reizigers gebruik maken van de bus op een gemiddelde werkdag of in het weekend? Klik in onderstaande kaart op een buslijn naar keuze.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)(eksterne link)

Er zijn verschillende typen vervoer:

  • Attractief collectief openbaar vervoer (ACOV) vervoert grote stromen reizigers.
  • Als de vraag kleiner is, maar er nog wel voldoende reizigers zijn om minimaal één keer per uur een vaste rit te rijden noemen wij dit collectief openbaar vervoer (COV).
  • U maakt gebruik van individueel openbaar vervoer (IOV of Opstapper) als er weinig vraag is naar openbaar vervoer. Dit vervoer gaat van of naar de dichtstbijzijnde halte van het (A)COV.
  • De Opstapper brengt u vanaf een vaste halte in de kern naar een knooppunt. Daar kunt u overstappen op een gewone buslijn of treinverbinding.
  • Doelgroepen: Voor toeristen op de waddeneilanden, scholieren en studenten en reizigers naar de veerdiensten in Holwerd en Harlingen zijn speciale buslijnen. Zo kunnen scholieren en studenten gebruik maken van collegeliners rechtstreeks naar de (hoge)scholen.

Vervoerders in Fryslân

Per 11 december 2016 verzorgt Arriva het busvervoer in heel Fryslân en op de Waddeneilanden Vlieland (met TCR), Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ook het regionale treinvervoer wordt door Arriva verzorgd.

Alle bushalten in Fryslân op 1 kaart

Alle bushalten in Fryslân en de rest van Nederland zijn te vinden op 1 kaart(eksterne link). Op de kaart is onder andere te zien welke halten toegankelijk zijn voor minder valide reizigers. Van elke halte is bovendien informatie opgenomen over de bereikbaarheid en de voorzieningen, zoals een abri of een fietsenstalling.