Op onderstaande kaart is te zien welke gebieden in Fryslân onderdeel zijn van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is een netwerk van natuurgebieden met belangrijke (inter)nationale natuurwaarden. Het NNN is de ruggengraat voor de ontwikkeling van natuur in de provincie.

Het natuurnetwerk zoals het op onderstaande kaart staat, begrenst het gebied dat voor natuurontwikkeling in aanmerking komt. Niet ieder perceel binnen het natuurnetwerk is nu dus al natuurgebied. Sommige gebieden moeten nog ontwikkeld worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van natuurbeheerplannen. Ook de Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het NNN. Op deze pagina kun je zien in welke gebiedsontwikkelingsprojecten we het natuurnetwerk ontwikkelen.  

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Jaar 2014 (Feroardering Romte Fryslân)