Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de EHS. Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het nationale natuurbeleid.

Sommige gebieden die in het Natuurnetwerk Nederland liggen hebben nog een agrarische bestemming. Deze gebieden worden omgevormd voor de natuur. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de boeren van wie het stuk grond is. Het is ook mogelijk dat zij de grond na de herinrichting naar natuur zelf beheren. Bestaande natuurgebieden worden in de gaten gehouden. Waar nodig worden er maatregelen getroffen om op die manier een goede leefomgeving te houden voor planten en beesten.

Excursie en inloopbijeenkomst Beekdal Linde

Foto: Geert Lantinga

Op dinsdag 7 september organiseert de gebiedscommissie Beekdal Linde een excursie door het natuurgebied bij De Hoeve. Dit gebied is ingericht als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en valt onder gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. Tijdens de excursie komen we langs de maatregelen die uitgevoerd zijn. De excursie duurt anderhalf tot twee uur en start om 15:30 uur en om 18:00 uur vanaf dorpshuis 't Hokkien (Kontermansweg 26, 8394 VP De Hoeve).

Aanmelden voor de excursie kan tot en met 2 september via het digitale formulier.

Aanmelden

In dorpshuis 't Hokkien vindt op dezelfde dag ook een inloopbijeenkomst plaats van 15.00 tot 20.00 uur. Dat gaat over de maatregelen die we de komende jaren in de polders Hoekstra en IJkenverlaat en op de gronden van een voormalig landbouwbedrijf uit gaan voeren. U bent van harte welkom om dan langs te komen.

Waar zijn we momenteel bezig?

Onderstaande kaart laat in één oogopslag zien waar wij aan de slag zijn voor de natuur. Op sommige plekken staan de kranen in het veld. Op andere plekken zitten we nog in de planfase. Ecologen verkennen en adviseren dan over de juiste manier van inrichting.

Ziet u de interactieve kaart niet? Klik dan hier.

Projectpagina’s

Enkele gebiedsontwikkelingsprojecten die op de kaart staan hebben een eigen webpagina.