Gebiedsontwikkelingsprojecten

Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen bekend als de EHS. Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het nationale natuurbeleid.

Sommige gebieden die in het Natuurnetwerk Nederland liggen hebben nog een agrarische bestemming. Deze gebieden worden omgevormd voor de natuur. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de boeren van wie het stuk grond is. Het is ook mogelijk dat zij de grond na de herinrichting naar natuur zelf beheren. Bestaande natuurgebieden worden in de gaten gehouden. Waar nodig worden er maatregelen getroffen om op die manier een goede leefomgeving te houden voor planten en beesten.

Waar zijn we momenteel bezig?

Onderstaande kaart laat in één oogopslag zien waar wij aan de slag zijn voor de natuur. Op sommige plekken staan de kranen in het veld. Op andere plekken zitten we nog in de planfase. Ecologen verkennen en adviseren dan over de juiste manier van inrichting.

Ziet u de interactieve kaart niet? Klik dan hier.

Projectpagina’s

Enkele gebiedsontwikkelingsprojecten die op de kaart staan hebben een eigen webpagina.