Rond de beek De Lende werken we aan het versterken van het beekdal. Dat doen we op het gebied van natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Verschillende deelprojecten zijn al klaar. Zoals het herinrichten van de Catspolder, wat nu een waterrijke oase voor verschillende vogelsoorten is, een stuk natuurgrond bij De Hoeve en polder Hoekstra. In 2021 is het fietspad langs De Lende tussen de Vinkegavaartweg bij De Hoeve en de Domeinenweg bij De Blesse aangepast. Gelijktijdig zijn op drie plaatsen oude meanders (beekkronkels) van De Lende opnieuw teruggebracht. De beek en het fietspad slingeren door het landschap. Even ten westen van de Wetering loopt het fietspad door het natuurgebied van It Fryske Gea met als doel om de natuur- en landschapsbeleving van fietsers te versterken. Het grootste deel is ingericht als natuurgebied en staat in open verbinding met de beek. Hierdoor kan meer water op het land lopen, waar verschillende planten en dieren van profiteren. 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Vanaf najaar 2023 gaan we aan de slag met vier deelgebieden in het Beekdal Linde-gebied:

  1. De Stuttebosch - start oktober 2023
  2. Gebied Ter Schure - start oktober 2023
  3. Polder IJkenverlaat - start oktober 2023
  4. De hermeandering van De Lende tussen Noordwooldervaort en de A32 - start januari 2024
Een groene weide met in het midden een meer en een blauwe lucht met wolken . Een vogel vliegt over het meer.
De Hoeve

De gebiedsontwikkeling Beekdal Linde is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van natuurgebieden die al ingericht zijn of nog ingericht moeten worden. In Fryslân werken we ook aan het aanleggen en verbeteren van dit natuurnetwerk. Door bestaande gebieden met elkaar te verbinden, maken we een sterk netwerk. Soorten zoals de otter kunnen dan gemakkelijk van het ene naar het andere gebied gaan.

Bos, gras, een riviertje en een meanderend fietspad langs het water.
Fietspad De Lende

Samenwerking

De Gebiedscommissie Beekdal Linde werkt in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek aan plannen voor het gebiedsontwikkelingsproject. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, natuur- en milieuorganisaties, Wetterskip Fryslân, LTO Noord, Vereniging kleine dorpen en de provincie Fryslân.

Over de gebiedsontwikkeling Beekdal Linde is een filmpje gemaakt. Het filmpje bekijkt u hier(eksterne keppeling).

Nieuwsbrief

Wilt u voortaan via de mail op de hoogte blijven over de plannen en werkzaamheden in het Beekdal Linde gebied? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden digitale nieuwsbrief