In vrijwel alle bevaarbare waterwegen en meren in Fryslân is de waterdiepte gepeild.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Toelichting:

De vaarwegen zijn gepeild met een lengteraai en met dwarsraaien om de 250 meter. De metingen zijn in opdracht van de provincie door ingenieursbureau MUG en ook door de provincie zelf uitgevoerd.