Om waadrinne te kinnen of waadrintochten organisearje te kinnen, hawwe jo in fergunning en / of pas nedich. Fia dizze side kinne jo digitaal jo fergunning en / of pas oanfreegje. Fia ûndersteand skema kinne jo bepale hokker fergunning en / of pas jo foar hokker aktiviteit nedich hawwe. Om in oanfraach yntsjinje te kinnen binne jo as organisaasje E-werkenning en as persoan in DigiD nedich.

Hawwe jo in oplieding ta waadringids ôfmakke?

Freegje hjir jo erkenning oan

 

Inforgraphic waar beschreven wordt wat je wanneer aanvragen moet

Wat stiet der yn de infographic?