Frysk Programma Landelijk Gebied

Boeren, natuurorganisaties, ondernemers, inwoners en overheden; samen gebruiken en beheren wij het landelijk gebied in Fryslân. We beschermen de natuur, en bieden toekomst voor de economie in het algemeen en de landbouw in het bijzonder. Daarom werken we samen aan een toekomstbestendig Fryslân waarin voor iedereen ruimte, perspectief en brede welvaart is.

In het Fries Programma Landelijk Gebied, afgekort FPLG, werkt Fryslân aan de toekomst van het Friese landelijke gebied. Het FPLG is de Friese invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Via deze website, onze nieuwsbrief en (digitale) bijpraatmomenten en overleggen houden we elkaar op de hoogte.

Gebiedsprogramma

Hoe we om gaan met stikstof, natuur, water & bodem, klimaat en een vitaal platteland omschrijven we in het gebiedsprogramma. Dat gebiedsprogramma hebben we in een eerste ontwerpversie op 1 juli 2023 aangeleverd bij het Rijk.

We hebben dat gebiedsprogramma niet in ons eentje geschreven. Daarom werken we samen met onder andere de landbouw, natuurorganisaties, kennisinstellingen en de andere Friese overheden.

Eerste reactie van Fryslân 

De conceptversie van het gebiedsprogramma is in mei 2023 door het college voorgelegd aan de Mienskip, Provinciale Staten, Wetterskip en Friese gemeenten om te reageren. De opmerkingen hebben we verwerkt in de ontwerpversie van het gebiedsprogramma

Werken aan een volgende versie

Eind oktober hebben we van het Rijk de eerste reactie gekregen op het ontwerp gebiedsprogramma. In 2024 werken we aan een volgende versie van het gebiedsprogramma die naar verwachting in de eerste helft van 2025 klaar zal zijn. We nemen die tijd om met elkaar de keuzes te maken die van ons gevraagd worden.

Webinars

In Fryslân wordt gewerkt aan het gebiedsprogramma voor het Fries Programma Landelijk Gebied. In dit gebiedsprogramma omschrijven we hoe we in Fryslân willen werken aan de opgaven rondom klimaat, natuur & stikstof en water & bodem. 

De afgelopen tijd vonden er een aantal informerende sessies plaats over het FPLG. Wil je het nog eens terug kijken? Bekijk dan de webinars terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen uit het FPLG? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Vragen?

Heeft u vragen over het FPLG of één van de onderliggende thema’s? Dan kunt u mailen naar de provincie Fryslân op provincie@fryslan.frl.

Nieuwsberichten