Via deze pagina blijft u op de hoogte van het programma Energietransitie van de Provincie Fryslân. De medewerkers van dit programma zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame energie 2019’. In dit Uitvoeringsprogramma staan de ambities uit het Coalitieakkoord en de Beleidsbrief Duurzame energie centraal. Download het Uitvoeringsprogramma en de Beleidsbrief.

Ik heb een vraag over:

Nieuwsbrief en Twitter

Wilt u weten er speelt op gebied van klimaat en energie? Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Of volg ons op Twitter: @energiefrl 

Onze energiedoelen voor Fryslân

  • In 2030 wordt 33% van de Friese energie duurzaam opgewekt;
  • In 2030 is 25% energie bespaard ten opzichte van 2010.

Hoe we dit gaan doen? Lees hier meer over in het Jaarplan Klimaat & Energie.

Uw huis verbouwen of verduurzamen? Dan bestaat de kans dat er vleermuizen onder het dak, in de spouw of achter gevelbetimmering leven. Om zeker te weten of u zomaar aan de slag kunt, moet u dit (laten) onderzoeken. Onderzoek ook of er andere dieren of plantensoorten aanwezig zijn. Meer weten?

FUMO - Omgevingsdienst Fryslân

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO schrijft vergunningen, houdt toezicht bij bedrijven en handhaaft waar nodig. Ook geeft de FUMO advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Wij helpen u graag! U kunt vragen naar de medewerkers van team Klimaat & Energie, zij staan in het Snuteboek.