Hoe laadt Fryslân him op foar de takomst?

Friese Energietransitie doelen:

 • In 2030 wordt 33% van de Friese energie duurzaam opgewekt
 • In 2030 wordt 25% energie bespaard t.o.v. 2010

Stappen

De energietransitie is een complexe opgave. Het valt niet mee om te schakelen naar duurzame energiebronnen. Daarom doen we dat in stappen. Vaak wordt daarbij de Trias Energetica aangehouden.

In drie stappen wordt de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van energie beperkt:

 1. Energiebesparing door apparaten energiezuiniger te maken, gebouwen beter te isoleren en industriële processen te optimaliseren is er minder energie nodig. Wat er niet nodig is, hoeft ook niet te worden opgewekt.
 2. Verduurzaming van energiebronnen de energie die nog wel nodig is moet zoveel mogelijk van duurzame bronnen als de zon, de wind en de bodem komen.
 3. Efficiënte inzet van fossiele energie als het niet mogelijk is helemaal van fossiele energiebronnen af te stappen, moeten ze zo efficiënt mogelijk worden benut en de schadelijke effecten worden gecompenseerd.

Vormen

De energietransitie bestaat niet uit één omschakeling die moet worden gedaan. Voor de verschillende vormen van energie zijn verschillende omschakelingen nodig naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. En ook in de organisatie van het energiesysteem zijn veranderingen nodig om de energietransitie te laten slagen. Er zijn drie hoofdvormen van energie waarvoor we nu fossiele energiebronnen gebruiken, die tijdens de energietransitie vervangen moeten worden door duurzame bronnen:

 1. Elektriciteit zonnepanelen, windturbines en waterturbines.
 2. Warmte duurzame warmteoplossingen (zoals geothermie, aquathermie en duurzame gassen als groen gas en groene waterstof).
 3. Brandstoffen biogas, biodiesel en andere uit biomassagemaakte brandstoffen. Maar de echte transitie in mobiliteit is de overgang van de verbrandingsmotor naar de elektromotor.

Energieprogramma 2022-2025

 1. Energie in de Mienskip We stimuleren en faciliteren inwoners en lokale initiatieven.
 2. Energiebesparing We zetten in op een Fries plan voor energiebesparing.
 3. Opwek hernieuwbare energie We stimuleren de opwek van energie uit duurzame bronnen.
 4. Warmtetransitie We bereiden ons voor op de warmtetransitie, met bijzondere aandacht voor de rol van aquathermie.
 5. Energie Infrastructuur Samen met de netbeheerders werken we aan een robuust energienetwerk.

Ik heb een vraag over:

Op de hoogte blijven?

Wilt u weten er speelt op gebied van klimaat en energie? Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Of volg ons op Twitter: @energiefrl

In contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. Wij helpen u graag verder met uw energievragen! U kunt vragen naar de medewerkers van team Klimaat & Energie, zij staan in het Snuteboek.

Documenten

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.