Het windpark bestaat uit 89 windturbines(eksterne keppeling) van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur* (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Naast de 89 windturbines is bij Kornwerderzand een nieuw natuureiland aangelegd en bij Breezanddijk een bijzonder transformatorstation gebouwd dat vanaf de zomer 2021 open is voor het publiek.

Windpark Fryslân is gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, bij Breezanddijk. De windturbines staan in een cluster, in de vorm van een zeshoek. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken.

Het IJsselmeer met windmolens in het water

Economisch rendement naar de regio

De provincie zet haar belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ extra kracht bij door elk jaar meerdere tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven in heel Fryslân. Zo ontstaat uit groen rendement weer nieuw groen rendement en wordt een keten van duurzame investeringen gecreëerd in de regio.

Daarnaast investeert de provincie een derde deel van de opbrengst van haar participatie in het windpark in projecten in het Friese IJsselmeergebied. Naast het herinvesteren van rendement, zal het Windpark obligaties uitgegeven in de aankomende periode. Meer informatie over deze burgerparticipatie kunt vinden op de site van windpark(eksterne keppeling).

Windpark Fryslân Omgevingsfonds

Het inmiddels opgerichte Omgevingsfonds van Windpark Fryslân ontvangt gedurende 20 jaar jaarlijks ruim 720.000 euro voor projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het fonds heeft als doel ondersteuning te bieden bij het verduurzamen, verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, leefomgeving, toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed. Een overzicht waar het fonds middelen heeft toegezegd kunt u vinden op deze(eksterne keppeling) website.

Bouw

Windpark Fryslân is gebouwd door het aannemersconsortium Zuiderzeewind. Dit consortium bestaat uit aannemers Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Waar mogelijk, werkt het consortium zoveel mogelijk samen met Friese partijen. Na oplevering is Siemens Gamesa Renewable Energy verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het windpark gedurende 16 jaar.

Verlichting Windpark Fryslân

De windturbines van windpark Fryslân hebben een tiphoogte van meer dan 150 meter en moeten wettelijk worden voorzien van luchtvaartverlichting. Dit betekent dat de buitenste 30 windturbines van verlichting worden voorzien. Om de overlast van de verlichting te beperken, wil WPF een radarsysteem plaatsen in de buurt van het windpark. Dit systeem kan de verlichting van de windturbines uitschakelen. De afgelopen periode is hier overleg over geweest met onder andere de Provincie Fryslân, de Gemeente Súdwest Fryslân, de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) en Rijkswaterstaat.

Verkoop van groene stroom Windpark Fryslân

Energieleverancier Eneco(eksterne keppeling) neemt gedurende 15 jaar lang groene stroom af van het windpark. Windpark Fryslân heeft de mogelijkheid opengehouden om een deel van de duurzame stroom rechtstreeks te leveren aan bedrijven die actief zijn in de provincie Fryslân. Momenteel onderzoekt WPF of er rechtstreeks uit het windpark stroom kan worden geleverd.

Logo: Windpark Fryslân met een windmolentje en pompeblêdje als wolkje