De provincie Fryslân heeft ambities op het gebied van zonne-energie. Op deze pagina leest u over onze ambities en waar u terecht kunt met uw vragen.

Ik heb een vraag over:

  • Subsidies;
  • Vergunningen: neem contact op met uw gemeente;
  • Zonneweide en -parken: neem contact op met uw gemeente;
  • Plaatsen van zonnepanelen op een monumentaal pand: neem contact op met uw gemeente;
  • Techniek: plaatsen zonnepanelen, coverters e.d.: neem contact op met een aannemer of installateur;
  • Fries Beleid m.b.t. zonne-energie, zonneparken, zonneweides, zonnepanelen plaatsen op een parkeerterrein e.d.: Zie de notities Romte foar Sinne en Sinnefjilden yn it lânskip.

Ik heb een vraag over asbestdaken en zonne-energie:

Zonne-energie op schooldaken

Provincie Fryslân en Schooldakenrevolutie zetten zich samen in om eind 2025 meer dan de helft (55%) van alle Friese Schooldaken te voorzien van zonnepanelen. Benieuwd naar het aantal scholen met zonnepanelen en wat Schooldakrevolutie voor jouw school of gemeente kan betekenen? Bezoek de pagina voor meer informatie.

Onze doelen voor zonne-energie in Fryslân

  • In 2020 wekken we in Fryslân 500 MW zonne-energie op;
  • In 2025 willen we 1300 MW opwekken met zonne-energie;
  • In 2050 willen we 100% onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

​Contact

Voor overige vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân, telefoonnummer: 058 - 292 59 25 of e-mail: provincie@fryslan.frl.