De provincie Fryslân heeft ambities op het gebied van zonne-energie. Op deze pagina leest u over onze ambities en waar u terecht kunt met uw vragen.

Ik heb een vraag over:

  • Subsidies;
  • Vergunningen: neem contact op met uw gemeente;
  • Zonneweide en -parken: neem contact op met uw gemeente;
  • Plaatsen van zonnepanelen op een monumentaal pand: neem contact op met uw gemeente;
  • Techniek: plaatsen zonnepanelen, coverters e.d.: neem contact op met een aannemer of installateur;
  • Fries Beleid m.b.t. zonne-energie, zonneparken, zonneweides, zonnepanelen plaatsen op een parkeerterrein e.d.: Zie de notities Romte foar Sinne en Sinnefjilden yn it lânskip.

Ik heb een vraag over asbestdaken en zonne-energie:

Onze doelen voor zonne-energie in Fryslân

  • In 2020 wekken we in Fryslân 500 MW zonne-energie op;
  • In 2025 willen we 1300 MW opwekken met zonne-energie;
  • In 2050 willen we 100% onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

​Contact

Voor overige vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de provincie Fryslân, telefoonnummer: 058 - 292 59 25 of e-mail: provincie@fryslan.frl.